Hermina Maria 1903

Hermina geboren 1903, gewoond aan de Weurtseweg, haar man Ben Kempers opgeleid in het weeshuis als schoenmaker, was werkzaam als chef bij de papierfabriek Gelderland Tielens te Nijmegen.

1903 Geboorteakte Hermina Maria Eigenhuijsen.

Krant: Burgerlijke Stand 1927.

1927 Trouwakte, Linkerpagina.

1927 Trouwakte, Rechterpagina.

1932    Achterste  rij: Truus 1916, Nol 1905, Frans 1912, Jan 1900, Piet 1902, Hermina 1903, Daan v Teeseling, Mieke (op arm), Maria (Mies)1909. Middenste rij: Truus (dochter Jan), Jo (vrouw Nol) dochter Hanny (Johanna) op schoot, Door vrouw van Jan, Jan sr, Geertruida, Anna vrouw van Piet, Ben Kempers. Voorste rij: Doortje dochter van Jan, Rob van Teeseling, Jan Kempers, Netty dochter van Piet, Truus dochter van Hermina.

1944 Overlijdensakte Maria Hermina Kempers, oud zes jaar.