Uit het eerste huwelijk van Cornelis Jacobz Eijgenhuijs, (schepen van Aalsmeer), ± 1700 met Bastiaantje van ‘t Kruis, wordt Jan Cornelisz Eijgenhuijs (9) geboren op 4 September 1701, deze Jan Cornelisz huwt op 28 Januari 1725 met Lijsbeth Cornelisdr Outshoorn, die op 23 Januari 1707 te Leimuiden geboren is. Uit hun huwelijk werden elf kinderen geboren, waaronder Cornelis (10) geboren in 1725 de oudste is.

Dit zijn de huismerken die gebruikt werden door verschillende personen uit de familie Eijgenhuijs

 Jan Cornelis Maerten Allertsz (1625)
gebruikt eerst dit huismerk.
Maerten Cornelis Maerten
Allertsz (1628).
Jan Cornelis Maerten Allertsz (1625)
gebruikt dit later als huismerk.
Cornelis Jacobzn
Eijgenhuijs (1679).