Johannes Stephanus 1874

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Johannes Stephanus                                         Geertruida Rieken

In 1874 werd in de Bloemerstraat weer een zoon geboren, dan toch maar weerJohannes Stephanus laten heten zullen ze gedacht hebben, deze Johannes Stephanus (17), die in het jaar 1900 in het huwelijk treedt met Geertruida Rieken en gingen wonen op het adres: Kromme Elleboog no. 9, was kleermaker en werkte later als bierbottelaar bij vermoedelijk (Peeman), en tot aan zijn pensioen bij houthandel Willod Versprille, eerst als pakhuisknecht en daarna als pakhuismeester.Van de Kromme Elleboog verhuisden zij naar de Weurtseweg no. 17 en no. 39, Dijkplein no. 3 (Lange Baan), om vervolgens in de Waalstraat no. 16 terecht te komen, ook in de Rivierstraat hebben zij nog gewoond. Uit dit huwelijk zijn 11 kinderen geboren. Na het overlijden van zijn vrouw Trui, is hij ingetrokken bij zijn oudste zoon Jan, in de Heijdenrijckstraat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1874 Geboorteakte Johannes Stephanus Eigenhuijsen.

 


1900 Trouwregister Johannes Stephanus Eigenhuijsen en Geertruida Rieken.

1900 Huwelijksakte Johannes Stephanus Eigenhuijsen en Geertruida Johanna Rieken.


Johannes en Geertruida.

Krant: Burgerlijke Stand 1914 Regina

1932    Achterste  rij: Truus 1916, Nol 1905, Frans 1912, Jan 1900, Piet 1902, Hermina 1903, Daan v Teeseling, Mieke (op arm), Maria (Mies)1909. Middenste rij: Truus (dochter Jan), Jo (vrouw Nol) dochter Hanny (Johanna) op schoot, Door vrouw van Jan, Jan sr, Geertruida, Anna vrouw van Piet, Ben Kempers. Voorste rij: Doortje dochter van Jan, Rob van Teeseling, Jan Kempers, Netty dochter van Piet, Truus dochter van Hermina.

1 Februari 1925 Zilveren bruiloft van Jan en Trui, v.l.n.r. moeder van Trui, Anna, Piet, Frans Jan sr, nicht van Jan sr, Trui, Mies, Truus op de voorgrond, Nol, Mien, en Ben Kempers.

 

1954 Overlijdensakte Geertruida Eigenhuijsen-Rieken.

1959 Overlijdensakte Johannes Stephanus Eigenhuijsen (1874).