Maria Elisabeth

      

Maria geboren 1909, gewoond in Arnhem, St.Anthonielaan daarna, Postweg , Hengstdalseweg, en Broerdijk in Nijmegen. Haar man Daan van Teeseling was na de tweede wereldoorlog muziekleraar aan de toen beide muziekscholen van Nijmegen. Verder was hij componist en dirigent van mandolineorkesten, waar hij ook zijn vrouw heeft ontmoet. Hij heeft een muziekuitgeverij gehad onder de naam Vita Nuova, onder diezelfde naam had hij een muziekhandel en verder ook een sierkunstatelier.

1909 Geboorteakte Maria Elisabeth. 

1932 Trouwakte.

1932    Achterste  rij: Truus 1916, Nol 1905, Frans 1912, Jan 1900, Piet 1902, Hermina 1903, Daan v Teeseling, Mieke (op arm), Maria (Mies)1909. Middenste rij: Truus (dochter Jan), Jo (vrouw Nol) dochter Hanny (Johanna) op schoot, Door vrouw van Jan, Jan sr, Geertruida, Anna vrouw van Piet, Ben Kempers. Voorste rij: Doortje dochter van Jan, Rob van Teeseling, Jan Kempers, Netty dochter van Piet, Truus dochter van Hermina.