Petrus 1872

  

          Petrus Eigenhuijsen                 Johanna Eigenhuijsen-van Merwijk

In 1872 werd Petrus (Piet) geboren, hij trouwde in 1903 met Johanna (Anna) van Merwijk, en gingen wonen Hessenberg 4, de moeder van Johanna, Jacoba van Merwijk-Busser woonde Hessenberg 4c. In 1910 verhuisden zij naar de Regulierstraat eerst op no. 11 later naar no.122, in 1926 gingen zij wonen op het adres Bloemerstraat 31, later op 39b, na de oorlog hebben zij ook nog op 28 b gewoond 1948-1951, boven Tom's verfhandel. Hun laatste jaren brachten zij door in de Piersonstraat op no. 60. Haar ouders: Hendrikus van Merwijk (dagloner) en Jacoba Busser geboren te Pannerden, van beroep dienstbode, zijn  op 30 mei 1866 vanuit Bemmel in Nijmegen komen wonen, in de Vinkegaswijk 553, later in Schapegaswijk D. nr.2.

 

Lambertus van Merwijk 1862-1926

Hendrikus van Merwijk 1839-1898

x                   

Jacoba Busser 1835 - ±1905 

Maria Wilhelmina van Merwijk1866-1913

 

Hendrikus van Merwijk 1871-1872

 

Antonius van Merwijk 1871

 

Hendrikus van Merwijk 1874-1953+

 

Johanna Jacoba van Merwijk 1878

 

 

 

 

 

 Op no. 11 heeft Petrus met Johanna eerst gewoond, daarna verhuist naar no. 122. (In de oorlog alle huizen in het onderste gedeelte van de Regulierenstraat weg gebombardeerd).

1872 Geboorteakte Petrus.

 

1878 Geboorteregister Johanna van Merwijk.

 

1878 Geboorteakte Johanna Jacoba van Merwijk.


Petrus 19 jaar

 

Petrus    

Bij de sloop van een pand op de hoek Kronen-burgersingel-Van Berchenstraat in juni-juli 2003 kwam de hier afgebeelde reclamebeschildering tevoorschijn. Dat; de Fa. E.Meulenberg & Zonen  gevestigd waren aan de Ruyterstraat 53-57 en op de StikkeHezelstraat 2-4.  

 

Op de muur stond geschreven:    Parapluifabriek Meulenburg en zonen.

Hezelstraat. Fabriek no.9

engros export 

 

foto's RAN

1920  Korte Hezelstraat  richting Hezelstraat, links Augustijnenstraat. Het meest rechtse pand met de zonneschermen, heeft Petrus gewerkt als winkelbediende bij Meulenberg.                               

Petrus heeft eerst als borstelmaker zijn geld verdiend, vanaf zijn 25ste jaar is hij als parapluienmaker bij Jan en Joseph Meulenberg in de Ruijterstraat 53-57 gaan werken, de eerste jaren moest hij de schone stokken schuren en daarna lakken, die dan bij de kachel werden gedroogd. s'Morgens om 10 uur samen bidden, daarna mocht er tot 11.00 uur gezongen worden, later werd hij te werk gesteld als winkelbediende in de Korte Hezelstraat, (In 1921 veranderd in Stikke Hezelstraat). In 1922 was hij 25 jaar in dienst bij de zaak, vandaar de onderstaande mededeling in de krant. E.Meulenburg & Zonen kreeg in 1908 het predicaat "Koninklijk". De fabriek is in 1924 opgegaan in de N.V.Nijmeegse Parapluifabriek v.h. Koninklijke Parapluiefabriek E.Meulenberg en Zonen, die in 1931 surseance van betaling aanvroeg. Het pand in de Ruijterstraat is in 1982 gesloopt. Petrus is meer dan 50 jaar lid geweest van de Kolpingvereniging. Hij ging graag elke Zondag naar de Krayenhoflaan, om daar te zingen in het kerkkoor. Petrus is thuis in de Piersonstraat no.60 in 1953 overleden.

 

1910  Stikke Hezelstraat 2-4 parapluwinkel van Meulenburg.

foto: Bert Eigenhuijsen  2018


foto: B.Eigenhuijsen  2018

 RAN  Fotocollectie Prof. dr. E.F. van der Grinten

Ruijterstraat  53-57 Het pand was tot 1931 in bezit van  N.V. Nijmeegsche Parapluiefabriek v.h. Koninklijke Parapluiefabriek E. Meulenberg & Zonen .

RAN   Fotocollectie Prof. dr. E.F. van der Grinten                                         

Hoofdingang met paraplu, ten tijde van de paraplufabriek. 

    

± 1917 v.l.n.r. Johanna - Herman - Petrus - Henk - Jo - nicht Ciska - Bert. 

   

±1922 v.l.n.r.Herman-Hendrikus-Hubertus en Johannes. 

50 jarig huwelijksfeest van Petrus en Johanna 14 Mei 1953, foto gemaakt in achtertuin Piersonstraat no.60. 

Petrus en Johanna kregen samen zes zonen: Johannes Hendrikus (1904), van beroep zeeprieder  hij is op 27 jarige leeftijd overleden aan tuberculose. Johannes Petrus (1905), Pietje overleed na 16 maanden en Lambertus (1907), Bertje overleed toen hij 30 maanden oud was.
Hubertus (1910), Hendrikus (1912) en Leonardus Herman(1916) die als bakker bij Karel Konings (Grotestraat) werkte, hij overleed op 20 jarige leeftijd aan tuberculose.

 

 Foto Petrus 1905 of Lambertus 1907 ?

 

 

foto ±1930  Johannes Hendrikus

foto ± 1935  (Leonardus) Herman

     

                                                          Overlijdens advertenties Johannes 1931 en Leonardus 1936

Krant: Burgerlijke Stand 1931 Johannes Hendrikus 27 jaar

 

1927 Petrus met bolhoed voor V&D op de Grote Markt (zie foto hieronder).

 

 

foto: R.A.N.     

                            Grote Markt, V&D het pand met de bogen.                                       

                                            

 

 

 

 

 

  ±1931 v.l.n.r Jo, Herman, Henk en Bert, Annie van Hezewijk, nicht Ciska, en Truus.

 

 

Herman op zijn ziekbed, hij overleed op 20 jarige leeftijd aan tuberculose.

 
 
RAN F46120

Foto: 1935  Hessenberg 4, de woning waar Petrus Eigenhuijsen met Johanna, na hun huwelijk in 1903, introkken bij de moeder van Johanna tot 1910, en daarna verhuisden zij naar Regulierstraat 22 (zie foto onder).

 

Hessenberg 1902

RAN F 32148   foto: 1972

Regulierstraat 122 het eerste huis links, daar hebben Petrus en Johanna vanaf 1910 tot 1926 gewoond.

foto: Google Earth

± 2016 Regulierstraat   Hier in dezelfde straat bij de fam. de Zwart op no.66 (rechts met de twee groene deuren) stalde mijn vader na werktijd, zijn "mechanische hond".

   foto R.A.N.  Bloemerstraat 28, boven Tom's verfhandel, hebben Petrus en Johanna gewoond van 1948-1951.

Nijmegen Centrum 1924. Hieronder dezelfe foto met straatnaamvermelding.

1915  Piersonstraat 60, helemaal links benedenwoning (in portiek) van Petrus (Piet) en Johanna (Anna), uiterst rechts no.44,  woning annex melkwinkel van Hubertus (Bert) en Geertruda (Truus). Piet en Anna hebben daar gewoond van 1951 tot 1958, Bert en Truus vanaf ± 1944.

Petrus in zijn stoel in de Piersonstraat foto  ± 1953

Trouwakte 1903 Petrus en Johanna.

Trouwakte 1903 Petrus en Johanna.


1953 Overlijdensakte Petrus Eigenhuijsen                                    Overlijdensakte Johanna Eigenhuijsen-van Merwijk