Petrus Johannes 1902

Petrus geboren in 1902. Is vanuit Nederland uitgezonden naar het toenmalige Nederlands Indië. Zij hebben daar geinterneerd gezeten in de oorlog, en in september 1945 is zijn vrouw Anna (Thijssen), in het Java-kamp overleden. Hij was later in werkzaam bij de papierfabriek Gelderland Tielens Nijmegen.

1927 Trouwakte, linkerpagina.

1927 Trouwakte, rechterpagina.

Krant: Burgerlijke Stand 1927

Nederlandse Ereveld, Kalibanteng te Semarang.

1932    Achterste  rij: Truus 1916, Nol 1905, Frans 1912, Jan 1900, Piet 1902, Hermina 1903, Daan v Teeseling, Mieke (op arm), Maria (Mies)1909. Middenste rij: Truus (dochter Jan), Jo (vrouw Nol) dochter Hanny (Johanna) op schoot, Door vrouw van Jan, Jan sr, Geertruida, Anna vrouw van Piet, Ben Kempers. Voorste rij: Doortje dochter van Jan, Rob van Teeseling, Jan Kempers, Netty dochter van Piet, Truus dochter van Hermina.