Theodora en Arnoldus

Arnoldus Hoogstraten en Theodora Eigenhuijsen. 

1878 Geboorteakte Theodora.

1878 Geboorteregister Theodora Eigenhuijsen.

1904 Huwelijksakte Arnoldus Hoogstraten en  Theodora Eigenhuijsen.

Krant: Burgerlijke Stand 1908

Foto: Elisabeth Hoogstraten.

Bloemerstraat anno 1925
Foto uit:Kent u ze nog.... de Nimwegenaren. Herdenking ‘Nijmegen 700 jaar stedelijke
'rechten’.
In iedere straat of gas in Nijmegen bestond een commissie die hun eigen straat of gas versierdde.
v.l.n.r. Huub Pilet , Hermijn Neijboer, cafehouder Bruijsten, slager Piet Cornelissen, Fons Strijbosch, bakker van Ooijen, de bekende voordrachtskunstenaar en komiek Pitje Geurts, Wolf van de schoenenzaak, Zwartjes en schilder Arnoldus Hoogstraten.
 

v.l.n.r. Arnoldus 1878, Elisabeth 1909, Gerard 1905, Theodora 1916, Arnoldus 1912 en Theodora 1878. 

 Theodora (19) huwde Arnoldus Hoogstraten, die schilder van beroep was,
zij woonden in de Bloemerstraat op no. 39c.
   

Op 18 Juni 1916 wordt er een tweeling geboren, (is nog niet eerder voorgekomen bij de Eigenhuijsen’s), Theodora en Johanna, de laatste overlijd na 49 dagen.

 Gerard (1905) hun oudste zoon,
werd in 1932 tot priester gewijd.

 Elisabeth (1909) trouwde met Leo Verweij, die vlak voor de oorlog overleden is. In 1941 trouwt Elisabeth met Toon Rhoden, die in 1980 overlijd.  Zij bezocht elke dinsdag en donderdagmiddag de ouderensoos. Van Lies heb ik deze familiefoto's mogen scannen.

Theodora is gehuwd met Hendrikus Hoitink, en hebben drie kinderen, en hebben zich gevestigd in Waalre.

Arnoldus (1912) huwt met Trees Markusse.

Hun andere twee zonen die beiden Johannes Arnoldus heetten, hebben maar 2 en 22 maanden geleefd.

1910 Bloemerstraat. Speelgoed bazaar van Eenennaam. In het portiek van no. 39 staan kinderen, boven deze winkel hebben Petrus Eigenhuijsen 39b en Theodora Hoogstraten-Eigenhuijsen op 39c met hun gezinnen gewoond. 

Theodora Hoogstraten-Eigenhuijsen samen met haar neef Bert Eigenhuijsen.

1932 Familiefoto bij priesterwijding Gerard Hoogstraten. 

1932 Priesterwijding Gerard Hoogstraten

Parochie Kattenbos Lommel Belgie                                                                                                                                                 

Op zondag 25 november 1939 werd de kerk en klooster ingewijd door Monseigneur Kerkhofs, bisschop van Luik. het zal wel de eerste keer geweest zijn dat Kattenbos een bisschop mocht ontvangen en ze deden dat met luister.                                                                   De eerste pastoor E.P. Gerard Hoogstraten van de paters van het H. Sacrament werd door Monseigneur Kerkhofs benoemd tot herder van de nieuwe parochie op 17 oktober 1948.
Op 8 december ontving de pastoor een schrijven van de Heer Gouverneur van Limburg: "De Heren Leyen Peter, werkopzichter te Lommel Kattenbos en Bergmans Louis, landbouwer te Lommel, worden tot lid benoemd van de Kerkfabriek van de nieuw opgerichte parochie "Kattenbos" teLommel".                                                                                                                                                                  In zijn dagboek noteert de pastoor op 1 januari 1949 dat de parochie Kattenbos 631 inwoners, 132 gezinnen en 112 woningen telt. Enkele jaren later breidde de stedelijke basisschool zich uit tot 6 onderwijsjaren en werd Kattenbos een autonome volwaardige parochie.

 

1940 Overlijdenakte Theodora Hoogstraten-Eigenhuijsen