Geertruida Johanna 1916

 

Geertruida geboren 1916, was hun jongste kind van Johannes Stephanus (1874) en Geertruida Rieken. Ze ging het land af met haar auto, om kinderen en kleinkinderen te bezoeken, ook was ze aktief als penningmeester van een bridgeclub, tot haar 85ste was ze nog mobiel. Gewoond in Waalstraat, Rivierstraat en in de Berkelstraat, en de laatste jaren in zorgcentrum Sonnehaert. Haar man Johannes Engelaer was werkzaam bij Smit Ovenbouw in Nijmegen, eerst als lasser, later als chef. Zijn grote passie was zingen in het kerkkoor van de Theresiakerk aan de Waterstraat.

1932    Achterste  rij: Truus 1916, Nol 1905, Frans 1912, Jan 1900, Piet 1902, Hermina 1903, Daan v Teeseling, Mieke (op arm), Maria (Mies)1909. Middenste rij: Truus (dochter Jan), Jo (vrouw Nol) dochter Hanny (Johanna) op schoot, Door vrouw van Jan, Jan sr, Geertruida, Anna vrouw van Piet, Ben Kempers. Voorste rij: Doortje dochter van Jan, Rob van Teeseling, Jan Kempers, Netty dochter van Piet, Truus dochter van Hermina.1939

1939 Trouwakte Geertruida en Johannes Engelaer