Gerardus Johannes 1905

1905 Geboorteakte Gerardus Johannes Hoogstraten.

 

v.l.n.r. Arnoldus, vader Arnoldus en Gerardus. 


Parochie Kattenbos Lommel Belgie

In het Belgisch Staatsblad van 10 oktober was het bericht verschenen dat de Prins Regent zijn goedkeuring had gegeven voor de oprichting van de nieuwe parochie te Lommel-Kattenbosch onde de titel van "Parochie van het H. Sacrament".

De eerste pastoor E.P. Gerard Hoogstraten van de paters van het H. Sacrament werd door Monseigneur Kerkhofs benoemd tot herder van de nieuwe parochie op 17 oktober 1948.
Op 8 december ontving de pastoor een schrijven van de Heer Gouverneur van Limburg: "De Heren Leyen Peter, werkopzichter te Lommel Kattenbos en Bergmans Louis, landbouwer te Lommel, worden tot lid benoemd van de Kerkfabriek van de nieuw opgerichte parochie "Kattenbos" te Lommel".

In zijn dagboek noteert de pastoor op 1 januari 1949 dat de parochie Kattenbos 631 inwoners, 132 gezinnen en 112 woningen telt. Enkele jaren later breidde de stedelijke basisschool zich uit tot 6 onderwijsjaren en werd Kattenbos een autonome volwaardige parochie.